Hold ferie inden 31. december 2021

Husk at holde din ferie Hvis du ikke holder din ferie, kan du miste den. Planlæg din ferie, så du kan overføre ferien eller få feriepenge udbetalt. Du skal holde 4 ugers / 20 dages ferie i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Den 5. uge kan enten overføres til næste år 21/22 eller udbetales efter aftale med arbejdsgiver. Overførsel af ferie Du kan overføre den 5. ferieuge til næste ferieafholdelsesperiode ved at lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre feriedagene. Aftalen skal være lavet, inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december. Du skal være opmærksom på, at ferie op til 4 uger, som ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden, ikke kan overføres. Holder du ikke ferien, mister du ferien, med mindre der er tale om en feriehindring – dvs at du er forhindret i at holde din ferie på grund sygdom, barsel, adoption […]

Læs mere

Husk at betale restskat

Årsopgørelsen for indkomståret 2020 blev udsendt med digital post i oktober 2021. Den kan også ses i TastSelv Erhverv → Kontakt → Meddelelses arkiv Hvis der er overskydende skat, bliver den udbetalt til selskabets Skattekonto den 20/11. Hvis selskabet skal betale restskat, sker det også via Skattekontoen. Betalingslinjen som selskabet skal bruge, står på årsopgørelsen eller under selskabets Skattekonto, stamoplysninger i TastSelv Erhverv. Husk også at betale 2. rate aconto skat og evt. frivillig betaling af skat vedr. 2021. 2. rate aconto skat skal betales senest den 20/11-21. Hvis skatten skal ændres i forhold til tidligere modtaget opkrævning, skal det ændrede beløb være indberettet til SKAT inden betaling sker og dermed inden den 20/11-21. Accounting opfordrer til, at betaling ikke sker før end ændringen fremgår af selskabets Skattekonto. Evt. frivillig betaling af selskabsskat vedr. 2020 kan ske 20/11-21 eller senest 1/2-22. Inden betaling sker skal, det ønskede beløb være indberettet til SKAT og […]

Læs mere

Brug for hjælp til løn?

Brug for hjælp til løn

Brug for hjælp til løn? Vi ved alle, hvor vigtigt det er, at man får sin løn til tiden – og den rigtige løn. Det skal bare fungere. Mange virksomheder vælger derfor at få outsourcet administration af løn til en ekstern samarbejdspartner som os. Outsourcing af løn giver flere fordele: Fortrolighed – hvis man i virksomheden ikke ønsker at de øvrige medarbejdere har indsigt i lønnen Tryghed – Lønnen bliver indberettet til tiden også under ferie og sygdom Lovmæssig sikkerhed – vi sørger for at følge alle regler og bestemmelser ifølge loven og eventuelle overenskomster i samarbejde med vores lønsystem leverandører Sparring – vi rådgiver om generelle HR- og ansættelsesforhold med hjælp fra vores samarbejdspartnere Vi hjælper med at: Indberette løn til både timelønnede og månedslønnede funktionærer samt 14-dags lønnede. Alt efter virksomhedens behov. Holde styr på deadlines og at alt stemmer overens Skats oplysninger. Søge om refusion af barsels- […]

Læs mere

Ekstern bogholder

Ekstern bogholder

Ønsker du din egen bogholder? Men ikke være bundet af personaleomkostninger, som fx kontorplads, pension, ferie, ATP, sygdom – som typisk løber op i flere tusinde kroner om måneden… Du finder en fleksibel løsning hos os med en ekstern bogholder. Vores regnskabskonsulent Merethe Hyldahl håndterer bogføring for flere kunder, hvor det netop er muligt at få opdateret bogføringen én gang om ugen, dagligt eller hver 14. dag – alt efter hvad kunden ønsker og har behov for: – Kunderne kontakter mig nogle gange flere gange om ugen for at få svar på spørgsmål om bogføringen eller fx få hjælp til betaling af en faktura eller lignende, hvor jeg står til rådighed og svarer  hurtigt. Tryghed i samarbejdet Og netop fleksibiliteten er i høj kurs hos kunderne, som giver udtryk for at det er vigtigt, at hjælpen er lige ved hånden, når de har brug for den. – Hos Accounting.dk er […]

Læs mere

Hvorfor outsource regnskab til os?

Outsourcing af regnskab

Uddelegering af bogføring og regnskab til Accounting.dk giver flere fordele: Vi er specialister på området, og vi ved derfor en masse om reglerne for løn, bogføring, moms, skat, udvidede selvangivelser og årsregnskab. Vi bliver løbende opdateret med de nyeste krav og udarbejder dermed dit regnskab efter alle gældende regler. Effektiviteten i din virksomhed bliver forbedret, da I ikke skal bruge ressourcer på regnskabsdelen. Ingen binding til dyre personaleomkostninger som fx kontorplads, pension, ferie, ATP, sygdom – som typisk løber op i flere tusinde kroner om måneden. Fleksibilitet – Ved spidsbelastninger skal din virksomhed ikke bekymre sig om overtid og ressourceplanlægning og ved ned- eller opskalering af virksomheden, behøver du heller ikke udvide eller indskrænke medarbejderstaben. Vi skruer bare på knappen her – og tilpasser os dine behov. Se mere her: https://accounting.dk/vi-tilbyder/bogfoeringsassistance/ https://accounting.dk/vi-tilbyder/administration-af-loen/ https://accounting.dk/vi-tilbyder/regnskab-og-assistance/

Læs mere

God sommer til alle

Vi drosler lidt ned her i juli og har derfor i perioden tilpasset vores bemanding på kontoret til kl. 9-15. Så hvis du henover sommeren planlægger at svinge en tur forbi Hørkær 26 – så kontakt os venligst i forvejen på tel. 48 14 45 33. Vi ønsker dig en rigtig god sommer.

Læs mere

Vi passer på hinanden

Vores medarbejdere vil i stor udstrækning i den kommende tid arbejde hjemmefra, og det vil medføre en øget koordinering og en ny arbejdssituation. – Vi opfodrer til, at fysiske møder afvikles pr. telefon eller online som videomøder i stedet. Vi vil gøre vores bedste for at være tilgængelige og sikre en god drift på trods af de særlige omstændigheder. Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at tage kontakt vedrørende aftalte og igangværende opgaver. For at sikre, at vi er forberedte og klar på en sådan situation, opfordrer vi også vores kunder og samarbejdspartnere til så hurtigt som muligt at indsende de nødvendige materialer, som vi har brug for i vores opgaveløsning. Det vil hjælpe os med at planlægge og sikre driften i de kommende måneder.

Læs mere

Tak for i år

Hos Accounting sidder vi ofte med ved bordet, når vores kunders økonomi bliver ajourført, gennemgået og analyseret. Det er en opgave vi værdsætter, og vi synes det er spændende at følge, hvordan de informationer et regnskab kan give bliver brugt konstruktivt i virksomhedens drift. Året 2020 har dog skilt sig gevaldigt ud fra tidligere år. I år har vores kunder særligt skulle forholde sig til en ny hverdag (og her tænker vi ikke kun på introduktionen til den nye ferielov). Coronakrisen har betydet nye deadlines og nye indberetninger. Medarbejdere er blevet hjemsendt eller arbejdsfordeling indført. Ordretilgangen er blevet mindre og fysiske møder er blevet til digitale møder. På trods af dette og på trods af uvisheden om, hvornår tingene bliver en smule mere normale igen, så har vi også oplevet, at kunderne kører på og fortsat tror på deres virksomheder og koncepter. Det er lige fra den nyopstartede til den […]

Læs mere

Hjælp til bogføring og årsregnskab?

Hjælp til bogføring og årsregnskab

Bogføring og årsregnskab: Deadline for aflæggelse af 2020 årsregnskab til SKAT for selskaber er 31. maj 2021. Alle personligt ejede virksomheder skal senest indberette regnskab 1. juli 2021. Det foregår på den personlige selvangivelse. ​ Vores dygtige medarbejdere sidder klar til at hjælpe med at få ajourført bogføringen for 2020. Vi foretager derefter kvalitetstjek af bogføringen og hvis regnskabet skal godkendes af revisor, sørger vi for grundig forberedelse til revision og en god dialog med revisor undervejs. Det materiale vi afleverer til revisor er gennemarbejdet, og der skal derfor ikke bruges en masse ekstra timer hos revisor. Du sparer dermed tid og bekymringer – og i sidste ende penge, da vores arbejde er med til at holde omkostningerne nede. Book et møde med os hurtigst muligt, så vi kan hjælpe med dit regnskab: Tel. 48 14 45 33 eller mail@accounting.dk.  

Læs mere

Hvad sker der med de indefrosne feriemidler?

Vi får tit spørgsmål fra vores kunder om de indefrosne feriemidler. Hvad skal virksomheden gøre – og skal man overhovedet gøre noget? Svaret er ja – men bare rolig, du vil løbende modtage information i virksomhedens e-Boks. Men du kan allerede nu forberede dig på følgende områder: November 2020 Forbered dig på, at der i løbet af november kommer brev fra Lønmodtagernes Feriemidler med besked om, at du skal sørge for at afstemme medarbejdernes indefrosne feriepenge som er optjent i indefrysningsperioden fra den 1. september 2019 – 31. august 2020. December 2020 Inden den 31. december 2020 skal de indefrosne feriepenge været tjekket for medarbejderne og indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Hvis du har et lønbureau tilknyttet sørger det for automatisk indberetning. Januar 2021 Medarbejderne modtager brev fra Lønmodtagernes Feriemidler med besked om at kontrollere at beløb er indberettet korrekt fra virksomheden. Hvis man som medarbejder mener, at der er fejl […]

Læs mere