Økonomisk administration af ejerforeninger

Accounting.dk tilbyder økonomisk administration af ejerforeninger, som gerne vil slippe for de administrative opgaver.

Ejerforeningen står selv for de daglige, praktiske opgaver i ejendommen, mens Accounting.dk håndterer de administrative opgaver.

Vi hjælper med at udarbejde et driftsbudget i samarbejde med ejerforeningens bestyrelse  ud fra en byggesagkyndigs vedligeholdelsesplan og foreningens økonomi.

Accounting.dk tilbyder:
• Opkrævning af fællesudgifter og betaling af fakturaer
• Bogføring og rapportering
• Skatte- og momsafregning samt indberetning til Skat.
• Løbende likviditetsstyring
• Udarbejdelse af varmeregnskab og driftsregnskab
• Forberedelse og udarbejdelse af årsregnskab til revisor (honorar til revisor kan dermed begrænses til gennemgang af det udarbejdede årsregnskab samt revisors påtegning)
• Personaleadministration herunder lønudbetaling
• Løbende sparring med bestyrelsen
• Deltagelse på generalforsamlingen som uvildig dirigent.

Øvrige opgaver vedrørende foreningens drift står foreningen som udgangspunkt selv for – eller tilkøber vores hjælp efter behov.

Kontakt os på tel. 48 14 45 33.