Hold ferie inden 31. december 2021

Husk at holde din ferie

Hvis du ikke holder din ferie, kan du miste den. Planlæg din ferie, så du kan overføre ferien eller få feriepenge udbetalt.

Du skal holde 4 ugers / 20 dages ferie i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september 2020 til 31. december 2021. Den 5. uge kan enten overføres til næste år 21/22 eller udbetales efter aftale med arbejdsgiver.


Overførsel af ferie
Du kan overføre den 5. ferieuge til næste ferieafholdelsesperiode ved at lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om at overføre feriedagene. Aftalen skal være lavet, inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Du skal være opmærksom på, at ferie op til 4 uger, som ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden, ikke kan overføres. Holder du ikke ferien, mister du ferien, med mindre der er tale om en feriehindring – dvs at du er forhindret i at holde din ferie på grund sygdom, barsel, adoption eller lignende.

Få feriepenge udbetalt
Laver du ikke en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferien til næste ferieår, skal arbejdsgiveren automatisk udbetale ferie ud over 4 uger ved ferieafholdelsesperiodens udløb 31. december.

Husk at holde ferie inden 31. december 2021
I forbindelse med indførelsen af den nye ferielov optjente medarbejdere – hvis de var i arbejde – 1. januar – 31. august 2019 16,64 feriedage, som skulle holdes i miniferieåret 1. maj – 31. august 2020. Havde du feriedage til gode 31. august 2020, blev de videreført og omfattet af den nye ferielov. Du kan dermed holde feriedagene frem til 31. december 2021.

Holder du ikke de videreførte feriedage inden 31. december 2021, bortfalder dagene, og du mister retten til både ferien og feriepengene. Årsagen er, at disse dage ikke kan indgå overførsel af feriedage optjent ud over 20 dage til næste ferieafholdelsesperiode (1. september 2021 – 31. december 2022), da dagene ikke er optjent i ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021.

Se også: https://virk.dk/vejledning/feriepenge/fp-arbejdsgiver/#Overfoersel-af-ferie-