Sådan undgår du tab på debitorer

Har du problemer med kunder, der ikke betaler til tiden, og har du ikke ressourcer i virksomheden til at rykke for betaling, så er der heldigvis hjælp at hente. Accounting.dk har indgået et samarbejde med Inkasso Mægleren ApS, som netop tilbyder rykkerservice og inkassohåndtering.

Mange virksomheder bruger alt for lang tid på at indkræve penge fra kunder, og de har sjældent den erfaring, der skal til for en effektiv inkassoproces.

En langsom rykkerproces betyder at din likviditet bliver forringet og påvirker væksten i din virksomhed. Inkasso Mægleren har den ekspertise der skal til, for at få pengene hjem til tiden, samtidig med at der bliver taget hensyn til dine kunder.

Struktur på rykkerproces
Founder & CEO Gitte Paulsen og rådgiver Jan Rasmussen fra Inkasso Mægleren giver her et overblik over, hvad du selv kan gøre for at formindske tab på debitorer:

1. Fakturagrundlag
– Først og fremmest skal selve fakturagrundlaget være på plads, også gerne før et samarbejde indgås, da det gør det nemmere at følge sagen til dørs. Forældelsesfristen på 3 år fra fakturaens forfaldsdato for at gå rettens vej, kan hurtigt få ben at gå på
– Få altid påført CVR nr. på fakturaen og tjek CVR.nr. på cvr.dk om det svarer til det oplyste firmanavn
– Selskabsform og att. direktør skal stå på faktura. Ved enkeltmandsvirksomhed skal der stå v/ personnavn
– Tjek om firma er under konkurs
– Få oplyst tel.nr. og mailadresse (til brug for opfølgning)

2. Indsigelser
– Følg hurtigt op på eventuelle indsigelser fra kunderne og få dem på skrift, da det skal kunne dokumenteres og oplyses i forbindelse med en eventuel inkassosag. Besvar også kundens indsigelse skriftligt og log dem i jeres kundesystem
– Tag hurtig action omkring mangelfuld levering eller fejl i varen
– Lær af tidligere indsigelser, I har haft. Det kan være, at der er noget galt eller mangler i jeres interne processer

3. Betalingsadfærd
– Vær opmærksom på om kunden ændrer adfærd omkring betaling af dine fakturaer. Overskrides betalingsdatoen fx med 8 dage eller er der flere rykkere imellem betalingen, kan det være tegn på at kundens likviditet er forringet

4. Proaktiv rykning
– Du kan med fordel sende en høflig reminder om betaling af fakturaen før forfald og være hurtig med opfølgning ved forsinket betaling. Vi anbefaler at første påmindelse sendes 5 dage efter forfald

5. A conto betaling
– Forudbetaling fra kunden kan være en løsning, hvis du er usikker på, om du får betaling for din vare eller ydelse

Vil du vide mere?
Så kontakt Inkasso Mægleren for et eventuelt samarbejde om håndtering af jeres rykker- og inkassoproces:

Gitte Paulsen tel. 40 10 64 69 eller mail salg@inkassomaegleren.dk.

Som kunde hos Acconting.dk tilbyder Inkasso Mægleren en fleksibel løsning incl. rabat på de i forvejen fordelagtige priser. Hos Inkasso Mægleren, afregnes der ingen provision af indbetalinger heller ikke i den retlige eller i overvågningsprocessen. Du får 100 % din hovedstol hjem.